This is what we should live for, Danlo: the heightening of our sensibilities, the rarefying of our desire, the deepening of our purpose, the vastening of our selves. The power to overcome ourselves. To be more. Or rather, to become more. Who hasn't dreamed of such becoming? - David Zindell: "The Broken God".

Transhumanisten in Soorten en Smaken.

Transhumanisme is mainstream geworden.

In den beginne had je het Extropy-Institute. Toen ik mij aansloot bij dit instituut, ca 1997/98, was het een gezelschap met een zeer hoogwaardige mailinglist. In Nederland was toen Transcedo in oprichting, transhumanisme met een Nederlandse couleur locale. Een klein groepje van zes leden, die eens per maand op het centraal station in Utrecht bij elkaar kwamen om te discussiëren over zaken waarvan iedereen indertijd dacht dat het sciencefiction was, maar waarvan sommige inmiddels gerealiseerd zijn en de meeste andere zodanig binnen bereik liggen dat vrijwel niemand meer twijfelt aan de toekomstige mogelijkheid ervan.

Grootste wapenfeit van Transcedo: het organiseren in 1998 van de eerste Transvision: de bijeenkomst van Europese Transhumanisten, in Weesp. Een initiatief dat daarna jaarlijks herhaald werd in repectievelijk Stockholm (1999), Londen (2000) en Berlijn (2001), waarna in 2002 Nederland weer aan de beurt had moeten zijn.
We kregen het in dat jaar echter niet meer voor elkaar. Waarom niet? Iedereen gaf inmiddels zijn eigen invulling aan het begrip transhumanisme en daarmee aan hoe zo'n symposium ingevuld zou moeten worden. Transcedo bestaat inmiddels eigenlijk alleen nog in naam; de leden die cryogene suspensie als de belangrijkste activiteit van Transcedo zagen, hebben een nieuwe vereniging opgericht, de DCO (Dutch Cryonics Organisation).

Inmiddels zijn er meerdere verenigingen en organisaties opgericht met een min of meer transhumanistische doelstelling en, door het veranderen van het karakter van het internet, vinden de meeste activiteiten plaats via Facebook en Google+, al zijn er natuurlijk nog steeds websites. Zoals bijvoorbeeld deze :-), al wordt hij dan ook onregelmatig bijgehouden :-( want, zoals gezegd, het meeste nieuws - als dat er al is - wordt gebracht via de social media.

Bij gebrek aan nieuws worden er dan wel eens stukjes geschreven (en gerecycled!) die misschien wat meer navelstaarderig zijn, zoals deze: "Transhumanism: there are [at least] ten different philosophical categories; which one(s) are you?" door Hank Pellissier op het forum van het Institute for Ethics and Emerging Technologies. Pellissier onderscheidt tien soorten transhumanisme en wel:

  Extropianism
  Singularitarianism
  The Hedonistic Imperative
  Democratic Transhumanism
  Survivalist Transhumanism
  Libertarian Transhumanism
  Religious Transhumanism
  Cosmopolitan Transhumanism
  Cosmism

en

  Anarcho-Transhumanism

Uiteraard wordt in het artikel uitgelegd welk label voor welk type transhumanist staat, maar om de zaak overzichtelijk te houden zijn er mengvormen.
Pellissier daagt de lezer dan ook uit kleur te bekennen en op het forum aan te geven welk type transhumanist hij of zij is en, interessant dit te doen aan de hand van een Pie-Chart, die je hier kunt maken.

In 2004 heb ik mijn positie binnen het transhumanisme al eens bepaald; voor het grootste gedeelte gebaseerd op de toen al verouderde principes van het Extropy-Institute. Maar goed, ik heb ook zo'n pie-chart gemaakt en ik kwam er, niet geheel tot mijn verbazing achter, dat mijn ideeën de laatste jaren wat zijn gaan verschuiven, je ontwikkelt je natuurlijk, en het zou zomaar kunnen dat deze chart over vijf jaar, vijf maanden of zelfs over vijf dagen al niet meer klopt.

Goed, op het gevaar af dat ik erop vastgepind ga worden, is hier mijn pie-chart.

Bionics, Transhumanism, and the end of Evolution

Top 10 Reasons We Should Fear The Singularity - Infographic

Allemaal angst.
Doom and Gloom.
Zelf kan ik niet wachten....

Via Singularity Weblog.

Abiogenesis (korte film)

Mooie film van Richard Mans.

In this breathtaking science fiction spectacle, a strange mechanical device lands on a desolate world and uses the planet to undergo a startling transformation, that has profound implications for an entire galaxy.

abiogenesisfilm.com
facebook.com/abiogenesisfilm

Abiogenese is het ontstaan van leven uit niet-levende materie.

Artificial Intelligence May Doom The Human Race Within A Century, Oxford Professor Says

Ik moet Nick Bostrom's nieuwe boek "Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies" nog lezen, al is zijn "doom and gloom-" verhaal me bekend. Hier dan ook alleen een link naar de bespreking door Kathleen Miles uit de Huffington Post van 22 augustus 2014.

An Oxford philosophy professor who has studied existential threats ranging from nuclear war to superbugs says the biggest danger of all may be superintelligence.

Superintelligence is any intellect that outperforms human intellect in every field, and Nick Bostrom thinks its most likely form will be a machine -- artificial intelligence.

There are two ways artificial intelligence could go, Bostrom argues. It could greatly improve our lives and solve the world's problems, such as disease, hunger and even pain. Or, it could take over and possibly kill all or many humans. As it stands, the catastrophic scenario is more likely, according to Bostrom, who has a background in physics, computational neuroscience and mathematical logic.

"Superintelligence could become extremely powerful and be able to shape the future according to its preferences," Bostrom told me. "If humanity was sane and had our act together globally, the sensible course of action would be to postpone development of superintelligence until we figure out how to do so safely."

Bostrom, the founding director of Oxford's Future of Humanity Institute, lays out his concerns in his new book, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. His book makes a harrowing comparison between the fate of horses and humans:

Horses were initially complemented by carriages and ploughs, which greatly increased the horse's productivity. Later, horses were substituted for by automobiles and tractors. When horses became obsolete as a source of labor, many were sold off to meatpackers to be processed into dog food, bone meal, leather, and glue. In the United States, there were about 26 million horses in 1915. By the early 1950s, 2 million remained.

The same dark outcome, Bostrom said, could happen to humans once AI makes our labor and intelligence obsolete.

Lees meer.

Religion and Transhumanism: The Unknown Future of Human Enhancement

Een nieuw boek over transhumanisme komt binnenkort uit: "Religion and Transhumanism. The Unknown Future of Human Enhancement".
Een fraaie cover van een biddende post-human:

die gelijk ook een ernstige vraag opwerpt: religie en transhumanisme, is dat niet in tegenspraak met elkaar?

Sebastian Seung, schreef in 2013 het boek "Connectome: how the brain’s wiring makes us who we are". Zo'n beetje de Amerikaanse tegenhanger van Dick Swaab's "Wij zijn ons brein". In tegenstelling tot Swaab staat Seung niet helemaal afwijzend tegenover cryonics en bespreekt in hoofdstuk 14 van zijn boek de kansen voor het slagen van cryogene suspensie als zijn model van het brein klopt. Dat is de reden dat het boek door veel transhumanisten gelezen is. Het boek eindigt min of meer (er volgt nog een epiloog) met de volgende bijzondere uitspraak:

The bible said that God made man in his own image. The German philosopher Ludwig Feuerbach said that man made God in his own image. The transhumanists say that humanity will make itself into God.

Zoals uit de tagline van deze website (een citaat uit "Don Juan und Faust" van Christian Dietrich Grabbe) blijkt, is dat ook hoe ik het transhumanisme interpreteer.

De uitgever rechtvaardigt het boek als volgt:

"Transhumanism" or "human enhancement" is an intellectual and cultural movement that advocates the use of emerging technologies to change human traits. Although they may sound like science fiction, the possibilities suggested by transhumanism are very real, and the questions they raise have no easy answers. If these enhancements—especially major ones like the indefinite extension of healthy human life—become widely available, they would arguably have a more radical impact on humankind than any other development in history.

This book comprises essays that explore transhumanism and the issues that surround it, addressing numerous fascinating questions posed by scholars of religion from various traditions. How will "immortality" or extreme longevity change our religious beliefs and practices? How might phamaceuticals enhance spiritual experiences? Will "post-human" technologies be available to all persons, or will a superior "post-human race" arise to dominate the human species? The discussions are as intriguing as the future they suggest.

De redacteurs van "Religion and Transhumanism", Calvin Mercer, "professor of religion" en Tracy J. Trothen, "associate professor of ethics and theology" hebben duidelijk het accent gelegd op de ethische kant van het transhumanisme:

Should technology be used to improve human facilities such as cognition and longevity? This thought-provoking dialogue between "transhumanism" and religion examines enhancement technologies that could radically alter the human species.

Gaap. Die discussies zijn inmiddels al heel vaak gevoerd en op zijn minst doet het boek ongeveer hetzelfde als het op deze website eerder besproken boek Human Being @ Risk van Mark Coeckelbergh, behalve dat "Religion and Transhumanism" door meerdere auteurs bij elkaar is geschreven, waaronder Anders Sandberg, dus mijn hoop is dat dit boek daar iets nieuws aan gaat toevoegen, mogelijk - maar het boek moet nog uitkomen, dus ik moet het nog lezen - in ieder geval meer een "dialogue" gaat opleveren.
Het boek is ook iets aangenamer geprijsd: € 46 voor 472 pagina's, en verschijnt in november 2014.

RoadMap

Een interessante Roadmap transhumanisme, gedeeld met de FBgroep Strong Artificial Intelligence door Marcela Palavecino.

PostHuman: An Introduction to Transhumanism

Via The British Institute of Posthuman Studies - A Critical Forum for Transhumanist Thought.
Written by: Peter Brietbart and Marco Vega

We investigate three dominant areas of transhumanism: super longevity, super intelligence and super wellbeing, and briefly cover the ideas of thinkers Aubrey de Grey, Ray Kurzweil and David Pearce.

PostHuman: An Introduction to Transhumanism is the first of our planned video series on transhumanism, titled PostHuman.

A bodyhacker's wish list.

Interessant artikel in Wired.co.uk in de afdeling Transhumanism: Sleep replacement and 3D-printed shapeshifting: a bodyhacker's wish list. Daaruit de volgende WishList:

2013 to 2014
Wireless file storage
Subdermal navigation system
Brain-only control of temperature of my house

Five to ten years
Replacement of heart
Sensors on remaining major organs
Proximity sensors
Internal alarms
Enriched blood (enriched with oxygen)

10 to 20 years
Replacement of most major organs
Maths coprocessor (OMG I want this so bad)
Replacement and entire brain system (audio cortex maybe?)
Toxin filtration
Replacement of hands
B2C (brain to computer) wireless interface with internet
Emotional "volume"
B2B (brain to brain) wireless interface

20 to 40 years
Majority of body replaced
50 percent plus of brain replaced
Back up "brain"
Levitation tech
Self-repair
No need for food or oxygen
Temporal tuning (slow the perception of time)

Rechten en Plichten voor Robots.

Sommige mensen worden huiverig als ze over een "kompjoeter" horen praten. Ze zijn bang dat computers de aarde veroveren, dat ze ons tot slaven maken

Zo begon Henk Hartendorp ca 1969 (ik sla noodzakelijkerwijs een slag naar het jaartal, maar het zal er niet ver vanaf zitten) zijn artikeltje over de Computer in "De Wervelende Wereld", een in het schoolblad "Taptoe" wekelijks in feuilletonvorm verschijnende encyclopedie. Die encyclopedie las en herlas ik als scholier in een tijd waarvan ik alleen nog maar van computers en ruimtereizen kon dromen. Ik heb hem bewaard en hij is, ingescand, hier na te lezen. Het meeste is uiteraard achterhaald.
Zoals het artikeltje over de computer, die indertijd nog werkte met ponskaarten en in ieder geval nog niet in ieder huis aanwezig waren. Alleen de laatste zin van het artikel:

Maar wij slaven? Kom nou! Het zijn alleen maar machines.

is nog actueel. Hoewel er natuurlijk veel mensen verslaafd zijn aan computers, maar dat is iets anders.

Volgens Henny van der Pluijm's boek "rechten en plichten voor robots" gaat het echter niet lang meer duren of de computer-technologie gaat ons wel overvleugelen. Daarmee is hij voor zover ik weet de eerste Nederlander die serieus over dit onderwerp schrijft, in navolging van Ray Kurzweil ("The Age of Spiritual Machines", "The Singularity is Near" en "How to Create a Mind") en sciencefiction-schrijver Isaac Asimov, al schreef deze laatste "maar" sciencefiction. Maar wel sciencefiction waaraan Asimov zelf de eis stelde dat het waar zou moeten kunnen zijn. En veel van zijn werk begint inmiddels behoorlijk profetisch te lijken.

In navolging van Kurzweil schrijft Van der Pluijm in zijn vlot leesbare boek dat de computerkracht binnen afzienbare tijd, denk aan twintig jaar, de menselijke intelligentie gaat overvleugelen. Op sommige gebieden doen computers dat nu al, maar wij kunnen ons er nog altijd op laten voorstaan dat er bepaalde taken zijn die wij beter doen dan computers, met name op creatief gebied.

Niet lang meer, zegt Van der Pluijm. Kunstmatige intelligentie maakt gebruik van neurale netwerken en algoritmen waardoor zelf-lerende systemen ontstaan, die zich zo snel ontwikkelen dat de mens straks niet meer in de gaten heeft wat er precies aan de hand is. Dat is allemaal al een behoorlijke tijd bekend bij iedereen die zich met het onderwerp bezig houdt en de naam die daaraan gegeven is, is "the Singularity", zo'n beetje de Apocalyps voor Transhumanisten.

Interessant aan het boek is dat het in het Nederlands is verschenen en, ik schreef het hierboven al, soepel geschreven is, waardoor het toegankelijk wordt voor een groep mensen die zich normaal niet met deze materie bezig houdt. En vooral dat het een discussie op zou kunnen en moeten starten over hoe we dit alles in veilige banen denken te leiden, gesteld dat dat nog mogelijk is.

Van der Pluijm's oplossing is: geef robots rechten, nu het nog kan. Ik dacht bij het woord "rechten" aan rechten vanuit de optiek van een systeembeheerder; wat mag een user wel en wat niet? Zo'n beetje in de stijl van Asimov's "Drie wetten van de Robotica":

1. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.
2. Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.
3. Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

Van der Pluijm vindt deze wetten echter niet meer van toepassing en heeft het over burgerrechten! Bijvoorbeeld het recht voor een robot om zelfstandig te besluiten over budget om zichzelf te upgraden. Om zelfstandig te besluiten voor een ander mens of bedrijf te gaan werken. Dat daarbij ook de plicht van bijvoorbeeld verantwoording afleggen hoort spreekt voor Van der Pluijm vanzelf, want als het misgaat moet er een schuldige worden aangewezen. Wie gaat zich verantwoorden, de fabrikant/programmeur, de eigenaar, of de robot zelf? (Van der Pluijm geeft als angstaanjagende voorbeelden de Flash Crash van 6 mei 2010 en de mogelijke casus van een robot die medicijnen op moet halen voor zijn bejaarde eigenaar en beroofd wordt door hangjongeren; wat als de robot zich verdedigt en één van de jongeren daarbij doodt?)

Zonder cynisch te willen zijn, vraag ik me af of een dergelijke intelligente robot zich ter verantwoording zal laten roepen door een "menselijke" rechtbank. Trekken wij ons iets aan van de mening van wat lager staat op de evolutie-ladder dan wij? Okay, er zijn groeperingen die vinden dat we dieren rechten zouden moeten geven, maar in het algemeen kun je zeggen dat dat zinloos is omdat dieren nu eenmaal niet meepraten - en ons dus ook geen rechten geven, dan wel middelen hebben om ons aan onze plichten te houden.

Wolves don't lose sleep

over the opinion of sheep

Kans is groot dat superintelligente robots zich niet veel van ons gemor aan zullen trekken.
Ik ben er dus voor dat we de bal op ons eigen speelveld houden en robots moeten houden als onze gewillige slaven. De echt intelligente technologie moeten we in onszelf te integreren, dus ons ontwikkelen tot cyborgs.


Mijn vorige twee alinea's doen natuurlijk niets af aan het feit dat Henny van der Pluijm een boek heeft geschreven dat zeker de aandacht verdient en, vooral, graag als startpunt voor een debat moet dienen. Daar neemt hijzelf geregeld initiatieven toe, te beginnen op de Opiniewebsite Joop, waar inmiddels ook de nodige reacties staan. Niet allemaal even diepgaand, maar sommigen gelukkig ook wel.
Op 5 juni jl organiseerde Van der Pluijm een debat in Utrecht, waar ikzelf niet bij kon zijn. Gelukkig kreeg ik op 24 juni een nieuwe kans. Bij dit debat was ook een delegatie van het IKV aanwezig om hun campagne tegen de zgn "Killer Robots" onder de aandacht te brengen. Tja, het is helaas zo dat iedere mooie ontwikkeling ook gebruikt kan, en dus ook gaat worden, om kwaad aan te richten. Het IKV pleit voor een moratorium op de ontwikkeling van Killer Robots. Persoonlijk zou ik graag willen pleiten voor een verbod, maar wie gaat dat naleven? Doorgaans alleen de braverikken en die zijn toch al niet zo gevaarlijk, want braverikken. Het IKV heeft het in het document "Onbemand maakt Onbemind" over "dehumansiering van de oorlogvoering". Ik vind oorlogvoering per definite niet erg humaan, tenzij er, als het dan echt moet, met de vuist gevochten wordt - in dat opzicht ben ik graag ouderwets. En dan nog het liefst een vuistgevecht alleen tussen de twee ruziemakers zelf, dus bijvoorbeeld de twee presidenten, die er aan de onderhandeltafel kennelijk niet uit hebben willen komen. In dat opzicht ben ik er ook altijd graag voor dat iedereen zijn eigen rekeningen betaalt; dus niet die onschuldige jongens eropaf sturen en zelf thuis blijven. Maar helaas leven we niet in zo'n wereld, dat blijkt al uit het feit dat er toch steeds weer jongens te vinden zijn die dat uniform aan willen trekken voor de "zaak".
De ontwikkeling van Killer Robots verbieden betekent helaas de ontwikkeling van robots verbieden, want het is natuurlijk dezelfde technologie, alleen een andere toepassing. Willen we onze ontwikkeling een halt toeroepen? Ik denk dat het niet kan, de geest is uit de fles en we kunnen niet voor struisvogel spelen.
Als het doel van technologie is om onszelf als mensheid vooruit te helpen en niet om elkaar uit te roeien, kunnen we niet anders dan de technologische vooruitgang gebruiken om de noodzaak tot oorlogvoering te minimaliseren door het probleem van de schaarste in de wereld op te lossen en religieus fanatisme geen kans geven.
Tot hier mijn, ongetwijfeld in de ogen van velen naïeve, €0,02 over het pacifisme.
Om ervoor te zorgen dat we als mensheid straks niet een gezamenlijke vijand hebben in de vorm van superintelligente robots zou het boek van Henny van der Pluijm dus een aanzet kunnen zijn tot een plan om over, laten we zeggen, 20 jaar de robots een plekje in de mensenmaatschappij te hebben gegeven. En zo, dat er ook voor ons nog plaats is in de herberg.
Regeren is vooruitzien, maar deze taak is te complex om alleen aan de regering over te laten. Ik hoop dan ook dat het boek door velen gelezen zal worden, het is echt niet al te technisch, en dat het onderwerp "rechten en plichten voor robots" (wat voor rechten dat ook zullen zijn) bijtijds op de agenda van het maatschappelijk debat zal worden gezet.
Syndicate content