De maakbare mens

Transhumanisme komt steeds meer in de mainstream. Ging het tien jaar geleden nog over zaken waarbij ik aan de borreltafel hartelijk werd uitgelachen, inmiddels zijn sommige van die zaken al zo goed als realiteit, of komen in ieder geval zo dichtbij dat de lachers van toen zich zorgen gaan maken.
De VPRO heeft bijvoorbeeld op dit moment de serie "Labyrint" lopen, waarbij de toepassing van nanotechnologie op de geneeskunde breeduit wordt toegelicht.
De uitzending van 9 november a.s. bevat de televisie-premiere van een belangwekkende nieuwe 3D animatie inzake toekomstige medische nanotechnologie: de visualisatie van het (toekomstige) herstellingswerk aan een menselijke lichaamscel door een chromallocyt nanorobot. Deze zeer gedetailleerde animatie werd in hoge resolutie geproduceerd door de 3D animatoren van E-spaces N.V. Dit in rechtstreekse en diepgaande nano-technische samenwerking met Robert Freitas, de ontwerper van deze medische chromallocyt nanorobot en schrijver van de boeken "Nanomedicine", en onder de algemene leiding van Philippe Van Nedervelde.

De overheid probeert inmiddels vinger aan de pols te krijgen met een soort openbare raadpleging en een maatschappelijke dialoog rond het thema nanotechnologie en volksgezondheid & milieuveiligheid.

Zelf ben ik, zoals eerder vermeld, gevraagd om zitting te nemen in "De Kamer van Morgen", een denktank die de toepassingen van Human Enhancement voor het onderwijs wil bekijken, en twee dagen later, op 18 november 2010, neem ik deel aan het Volkskrant gesprek tijdens de "Meet the Future, science and technology Summit" in het World Forum in Den Haag. Het gaat hier om een discussie over het evenwicht tussen wetenschap en maakbaarheid. Nou ja, ik heb daar al eens over geschreven.

Tenslotte is op 20 november in de Zebrastraat te Gent, België de Dag van de Maakbare Mens, een dag over het brein, stamceldonatie, vruchtbaarheid, orgaandonatie, medicalisering, levenseinde en genetica. Sprekers zijn o.a. John Harris, Catherine Verfaillie, Wim Distelmans en Jacinta De Roeck.