Transhumanisten in Soorten en Smaken.

Transhumanisme is mainstream geworden.

In den beginne had je het Extropy-Institute. Toen ik mij aansloot bij dit instituut, ca 1997/98, was het een gezelschap met een zeer hoogwaardige mailinglist. In Nederland was toen Transcedo in oprichting, transhumanisme met een Nederlandse couleur locale. Een klein groepje van zes leden, die eens per maand op het centraal station in Utrecht bij elkaar kwamen om te discussiëren over zaken waarvan iedereen indertijd dacht dat het sciencefiction was, maar waarvan sommige inmiddels gerealiseerd zijn en de meeste andere zodanig binnen bereik liggen dat vrijwel niemand meer twijfelt aan de toekomstige mogelijkheid ervan.

Grootste wapenfeit van Transcedo: het organiseren in 1998 van de eerste Transvision: de bijeenkomst van Europese Transhumanisten, in Weesp. Een initiatief dat daarna jaarlijks herhaald werd in repectievelijk Stockholm (1999), Londen (2000) en Berlijn (2001), waarna in 2002 Nederland weer aan de beurt had moeten zijn.
We kregen het in dat jaar echter niet meer voor elkaar. Waarom niet? Iedereen gaf inmiddels zijn eigen invulling aan het begrip transhumanisme en daarmee aan hoe zo'n symposium ingevuld zou moeten worden. Transcedo bestaat inmiddels eigenlijk alleen nog in naam; de leden die cryogene suspensie als de belangrijkste activiteit van Transcedo zagen, hebben een nieuwe vereniging opgericht, de DCO (Dutch Cryonics Organisation).

Inmiddels zijn er meerdere verenigingen en organisaties opgericht met een min of meer transhumanistische doelstelling en, door het veranderen van het karakter van het internet, vinden de meeste activiteiten plaats via Facebook en Google+, al zijn er natuurlijk nog steeds websites. Zoals bijvoorbeeld deze :-), al wordt hij dan ook onregelmatig bijgehouden :-( want, zoals gezegd, het meeste nieuws - als dat er al is - wordt gebracht via de social media.

Bij gebrek aan nieuws worden er dan wel eens stukjes geschreven (en gerecycled!) die misschien wat meer navelstaarderig zijn, zoals deze: "Transhumanism: there are [at least] ten different philosophical categories; which one(s) are you?" door Hank Pellissier op het forum van het Institute for Ethics and Emerging Technologies. Pellissier onderscheidt tien soorten transhumanisme en wel:

  Extropianism
  Singularitarianism
  The Hedonistic Imperative
  Democratic Transhumanism
  Survivalist Transhumanism
  Libertarian Transhumanism
  Religious Transhumanism
  Cosmopolitan Transhumanism
  Cosmism

en

  Anarcho-Transhumanism

Uiteraard wordt in het artikel uitgelegd welk label voor welk type transhumanist staat, maar om de zaak overzichtelijk te houden zijn er mengvormen.
Pellissier daagt de lezer dan ook uit kleur te bekennen en op het forum aan te geven welk type transhumanist hij of zij is en, interessant dit te doen aan de hand van een Pie-Chart, die je hier kunt maken.

In 2004 heb ik mijn positie binnen het transhumanisme al eens bepaald; voor het grootste gedeelte gebaseerd op de toen al verouderde principes van het Extropy-Institute. Maar goed, ik heb ook zo'n pie-chart gemaakt en ik kwam er, niet geheel tot mijn verbazing achter, dat mijn ideeën de laatste jaren wat zijn gaan verschuiven, je ontwikkelt je natuurlijk, en het zou zomaar kunnen dat deze chart over vijf jaar, vijf maanden of zelfs over vijf dagen al niet meer klopt.

Goed, op het gevaar af dat ik erop vastgepind ga worden, is hier mijn pie-chart.