This is what we should live for, Danlo: the heightening of our sensibilities, the rarefying of our desire, the deepening of our purpose, the vastening of our selves. The power to overcome ourselves. 
To be more. Or rather, to become more. 
Who hasn't dreamed of such becoming?
David Zindell: The Broken God.
 


World Transhumanist Association
Transhumanist Declaration
Transhumanist FAQ 2.0
Extropy Institute
Extropian Principles
Wat is Transhumanisme?
Transhumanisme is de filosofie dat de mensheid zich verder kan en moet ontwikkelen tot een nieuwe soort die wellicht niet meer als "mens" ("human") herkenbaar is, en voorlopig met de naam "posthuman" wordt aangeduid. 
Transhumanisme is eigenlijk een levenshouding. 
Een transhumanist zou je kunnen omschrijven als iemand die geïnteresseerd is in de evolutie van de mens naar de "posthuman". Een "transhuman" staat eigenlijk tussen deze twee stadia in; hoewel nog in alle opzichten mens, kijkt de transhumanist al actief uit naar het volgende stadium. "Actief" kan betekenen wetenschappelijk onderzoek doen, maar ook participeren in de meningsvorming via mailinglists, discussiefora, meetings (zoals bijvoorbeeld transvision), websites etc. Een transhumanist zou graag deel willen uitmaken van de posthumane maatschappij en maakt, bijvoorbeeld door cryogene suspensie, gerichte keuzes om de kans daarop te vergroten. In zijn toekomstvisie is de transhumanist verder dan de meeste andere mensen en is sneller dan gemiddeld bereid nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en technologie te verwelkomen en in zijn leven te integreren. 

Kernpunten in de filosofie van het transhumanisme zijn:
 • Groei zonder grenzen. De transhumanist streeft ernaar zijn biologische grenzen te overschrijden. Dit betekent o.a. dat de meeste transhumanisten veel waarde hechten aan extreme levensverlenging, bijvoorbeeld door cryonics (invriezen na je dood). De meeste transhumanisten zijn voorstander van kolonisatie van de ruimte. 
 • "Self-Transformation": De transhumanist streeft naar permanente verbetering en verfijning van zijn morele, emotionele, intellectuele en fysieke mogelijkheden.  
 • Dynamisch optimisme: De transhumanist realiseert zich dat we met pessimisme niet veel verder komen. Ook niet met blind vertrouwen overigens: de transhumanist gelooft niet in wonderen. De transhumanist is een rationele optimist en is zich ervan bewust dat een adequate aanpak nodig is om wensen en ideeën te realiseren.  
 • Intelligente technologie: De transhumanist maakt gebruik van alle beschikbare technologie om zijn mogelijkheden steeds meer uit te breiden. Technologie is daarbij geen doel op zich, maar dient om ons leven te verbeteren. De transhumanist ziet deze middelen uiteindelijk niet zozeer als gebruiksvoorwerpen, maar als externe uitbreidingen van zijn eigen lichaam.  
 • Spontane orde. De transhumanist vindt dat hij zelf verantwoordelijk is voor het slagen van zijn eigen leven en is voorstander van een open en volledig vrije maatschappij gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid.  
Op zoek naar andere, meer compacte definities van transhumanisme? Klik hier.
The Necessity of Human Design
There are still numerous naysayers, who assert that it is wrong to "play God". Since this objection is seriously proposed by apperently intelligent people, it requires the formality of an explicit answer. At first, let us think primarily of improvement of future generations, although not excluding the question of remodelling living adults. 
The first and most obvious comment is that a hands-off policy does not avoid responsibility. Passivity is just one alternative among many, and it also has its consequences. To choose to do nothing is still a choice, with its advantages, disadvantages and probable sequelae. Unless these have actually been weighed, estimated and compared with alternatives, those who choose not to "play God" are choosing, instead, to play ostrich. 
--Robert C.W. Ettinger in "Man into Superman" (1972)

Transhumanism By Francis Fukuyama
De auteur van o.m. "Het einde van de geschiedenis" is een tegenstander van het transhumanisme, zoals blijkt uit zijn boek "De nieuwe mens" (Our Posthuman Future). Het september-oktober 2004 nummer van het blad Foreign Policy heeft als thema "The World’s Most Dangerous Ideas" - Human history has shown that ideas are powerful—and potentially lethal. What are the ideas that will threaten the world in the coming years? Op verzoek van FP lichtte Fukuyama zijn bezwaren nog eens toe. 
Nick Bostrom reageerde hierop via de website van Betterhumans.com met het artikel: "Is Transhumanism The World's Most Dangerous Idea?". (Ook op deze website als pdf-bestand). 
The Hedgehog Review van het Institute for Advanced Studies in Culture publiceerde een special over "Technology and the Human Person". Daarin een interview met Fukuyama

Wie is Transhumanist?
Moeilijk te zeggen. Transhumanisme is meer een verzamelterm voor een reeks min of meer samenhangende wereldbeelden. Als twee mensen over alles hetzelfde denken, is vermoedelijk één van de twee geen transhumanist! FM-2030 (Ps. F.M. Esfandiary) schreef het boek "Are You A Transhuman?" (1989), waarin hij aan de hand van scorecards je erachter laat komen in hoeverre je transhumanistisch denkt. 
Korter, en meer up-to-date (1999) is de webpagina "Future Shock Levels" van Eliezer S. Yudkowsky. Het artikel is niet geschikt voor al te conservatieve lezers. 

Wat zijn mijn eigen ideeën over de verre toekomst?
De maatschappij zal ingrijpend veranderd zijn, dat is duidelijk. Het is bijvoorbeeld niet aannemelijk dat wanneer mensen extreem lang kunnen blijven leven (natuurlijk mét een goed functionerend lichaam) we ondertussen uit kunnen blijven gaan van bijvoorbeeld iets banaals als met pensioen gaan. In een dergelijke maatschappij starten mensen op hun 50e een nieuwe carriere (en op hun 90e weer een nieuwe). 
Het zal zeker mogelijk worden het menselijk lichaam op te waarderen met een aantal extra opties, bijvoorbeeld op het gebied van zintuigen (kleuren kunnen zien in het donker, horen van ultrasoon geluid), extra geheugen of fysieke aanpassingen (bijvoorbeeld kunstmatige rode bloedcellen, zodat je extreem lang onder water kunt blijven). Moleculaire nanotechnologie, sowieso al nodig om mensen in cryogene suspensie (zie mijn website over cryonics) te kunnen ontvriezen en te genezen, zal zorgen voor een economie gebaseerd op overvloed ipv op schaarste; met een zgn. assembler en een handvol grondstoffen (vrij in de natuur voorhanden) is het dan immers mogelijk aan de hand van een blauwdruk (software) alles te maken wat men nodig heeft. 
Politiek in onze betekenis van het woord zal er dan ook niet meer zijn. Op de problemen die de nieuwe maatschappij op gaat roepen heeft van de hedendaagse politieke stromingen volgens mij momenteel alleen het libertarisme een antwoord. 
Met de mogelijkheid om voortplanting op andere manieren te laten plaatsvinden (en eigenlijk ook het wegvallen van de noodzaak om kinderen voort te brengen) zal ouderschap in de hedendaagse betekenis van het woord een verouderd begrip zijn, dit zal ongetwijfeld ook een aardverschuiving betekenen op het gebied van huwelijk (nu al een verouderd begrip) en relaties. 
Computers zullen geen losstaande apparaten op een bureau meer zijn, maar volledig geïntegreerd in ons leven; ze zullen intelligent reageren, zelfs anticiperen, op alles wat we doen. In hoeverre kunstmatige intelligenties ontwikkeld zullen worden (en of die naast ons een eigen plaats zullen krijgen in de maatschappij met rechten en plichten, of dat we ze ondergeschikt zullen houden aan ons, dan wel of wij ondergeschikt worden aan A.I. en ze een geheel eigen, snelle ontwikkeling door zullen maken - het zgn. "singulariteits"-probleem) kan ik niet zo 1, 2, 3 voorspellen. Ik geloof dat het het beste is als het tot een soort symbiose komt tussen mens en computer, maar of we verstandig genoeg zijn dat in de hand te houden? 
Van de vele toekomstscenario's die er zijn verheug ik mij persoonlijk het meest op de kolonisatie van de ruimte. Waar mensen nu kiezen tussen een weekend in een bungalow-park of fietsen op de Veluwe, zal er straks gekozen worden tussen een midweekje Mars of een lang weekend surfen over de ringen van Saturnus. :-) Het is zeker mogelijk Mars voor de mens bewoonbaar te maken (terraformen), maar persoonlijk zie ik dat slechts als een eerste vingeroefening voor de volledige kolonisatie van de ruimte. 
Mind-uploading (het uploaden van de menselijke geest in een computer) zal naar mijn idee pas vrij laat technisch mogelijk worden. Het is leuk te filosoferen over de consequenties daarvan, en dat doe ik als tijdverdrijf dan ook wel met andere transhumanisten, maar ik ben nuchter genoeg om mij voor de eerstkomende eeuwen nog te verheugen op een leven in mijn menselijke gedaante.
©George Overmeire 2004.

Kurzweil's Quest For Eternal Youth Sets Group Abuzz
Artikel uit de Washington Post van 8 oktober 2004, gepubliceerd op Yahoo News.
 
The Incredible Shrinking Man - Wired.com October 2004. "K. Eric Drexler was the godfather of nanotechnology. But the MIT prodigy who dreamed up molecular machines was shoved aside by big science -- and now he's an industry outcast," according to a Wired article. See also Drexler vs. Smalley on molecular assembly and Kurzweil analyzes Smalley-Drexler debate...
Het gaat niet zo goed met Eric Drexler, de grondlegger van de moleculaire nanotechnologie. Het Wired - artikel vind je ook hier op mijn website. Klik hier om ook het complete debat tussen Drexler en Smalley te kunnen nalezen. Klik eventueel nog hier om Ray Kurzweil's mening te lezen.
Nieuws.
Laatste update: 18 april 2007.
Lezing Eliezer Yudkowsky.
Een lezing van Eliezer Yudkowsky, bekend transhumanist en onderzoeker aan het Singularity Institute voor kunstmatige intelligentie, is te horen op Changesurfer Radio. De titel van de lezing is "A Theory of Fun". De lezing is hier te beluisteren en een transcriptie door Nader Chehab is hier na te lezen

KurzweilAI.net
 • Almost Human, and Sometimes Smarter - New York Times April 17, 2007. Chimps display a remarkable range of behavior and talent. They make and use simple tools, hunt in groups and engage in aggressive, violent acts. They are social creatures that appear to be capable of empathy, altruism, self-awareness, cooperation in problem solving and learning through example and experience. Chimps even outperform humans in some...
 • Solar Cells That Work All Day - Technology Review April 17, 2007. Georgia Tech Research Institute researchers have developed solar cells designed to operate at relatively high efficiencies during much of the day. Its surface consists of hundreds of thousands of 100-micrometer-high towers that catch light at many angles. A first application is powering spacecraft and satellites, which could benefit from...
 • Extreme-living bacteria has genome sequenced - NewScientist.com news service April 16, 2007. The bacterium Syntrophus aciditrophicus, one of the most extreme-survival organisms ever discovered, has had its genome sequenced. The bacterium performs a key part of the global carbon cycle by breaking down fatty acids in organic matter - a very limited diet consumed by almost no other organisms. The genes now discovered making up its genome...
 • Learn Like A Human - IEEE Spectrum April 2007. Hierarchical Temporal Memory (HTM) is a novel approach to building "intelligent" machines by modeling the human neocortex, selected by Numenta because it is responsible for almost all high-level thought and perception. You don't program an HTM as you would a computer; rather you configure it with software tools, then train it by exposing it...
 • Fun and profit with obsolete computers - CNET News.Com April 14, 2007. Even as the power and speed of today's computers make their forerunners look ever punier, a growing band of collectors are gathering retro computers, considering them important relics and even good investments. In an old barn in Northern California that also houses pigs, Bruce Damer, 45, keeps a collection that includes a Cray-1 supercomputer,...
 • Post Mortal Syndrome - KurzweilAI.net Sept. 15, 2006. COSMOS Magazine On-line has posted the first of 56 episodes of POST MORTAL SYNDROME, an sf thriller about life- and intelligence-extension by Damien Broderick and Barbara Lamar, available for free download. "It's allegorical rather than scientifically exact, a sort of optimistic answer to 'Flowers for Algernon,' and is an attempt to reach (and...
 • Nigerian students power up their laptops - CNET News.Com April 11, 2007. The One Laptop Per Child (OLPC) program in Africa and the Middle East has chosen a school 10 miles outside Nigeria's capital, Abuja, to deploy the company's first child-friendly laptops in the...
 • New Laws of Robotics proposed for US kill-bots - The Register April 13, 2007. Updating Isaac Asimov's three laws of robotics, a new set of laws has been proposed to govern operations by killer robots. John S. Canning, an engineer at the US Naval Surface Warfare Center, proposes that robot warriors should be allowed to mix it up among themselves freely, autonomously deciding to blast enemy weapon systems, but permission...
 • Retinal implant learns to polish the picture - NewScientist.com news service April 13, 2007. Software that can be taught to refine the information sent from a bionic eye to its wearer is being trialled in Germany. Rolf Eckmiller, a computer scientist at Bonn University, says the secret to improving these implants is to match the signals they produce with the signals that a healthy eye sends to the brain. In their system, a...
 • Research monkey's genetic code deciphered - AP April 12, 2007. Scientists have unraveled the DNA of the rhesus macaque monkey, with the surprising finding that diseases where the same genetic mutation that makes people ill, seem normal for the macaques, despite the fact that they share about 93 percent of their DNA with humans. The work raises some important biomedical questions, because rhesus macaques...
 • Researchers Explore Scrapping Internet - TIME April 13, 2007. Researchers say the time has come to rethink the Internet's underlying architecture, a "clean slate" that could mean replacing networking equipment and rewriting software on computers to better channel future traffic over the existing pipes, support mobile users and sensors, and deal with hackers. The National Science Foundation wants to build...
 • New type of drug helpful in type 2 diabetes - Reuters Health April 13, 2007. Treatment with a drug called anakinra improves blood glucose levels and the secretion of insulin by the beta-cells of the pancreas in patients with type 2 diabetes, new research...
 • US military plans to put internet router in space - Computerworld April 16, 2007. The US military plans to test an internet router in space, in a project that could also benefit civilian broadband satellite communications. Potential non-military benefits of DoD's Internet Routing In Space (IRIS) program include the ability to route IP traffic between satellites in space in much the same way packets are moved on the ground,...
 • TED conference makes videos available free online - KurzweilAI.net April 16, 2007. TED, known for its annual invitation-only summit of the "world's brightest minds,"  today made high-resolution videos of more than 100 full-length TED talks available free on its new website. TED.com's impressive new design includes an innovative custom video player. Shown here (click to play): Ray Kurzweil's TED 2006 talk, "How technology's...
 • Nanotechnology Takes Off - KQED TV April 13, 2007. A video of the HDTV PBS show, Nanotechnology Takes Off, which aired in March, is now available for viewing online....
 • Quantum Secrets of Photosynthesis Revealed - KurzweilAI.net April 13, 2007. A new discovery in emulating photosynthesis may allow for creating artificial versions of photosynthesis that would help convert solar to chemical energy at very high efficiency. Through photosynthesis, green plants and cyanobacteria are able to transfer sunlight energy to molecular reaction centers for conversion into chemical energy with...
 • Propellers for Microrobots - Technology Review April 13, 2007. Swiss Federal Institute of Technology Researchers have developed a novel form of propulsion for microrobots that mimics the way bacteria zip about using corkscrew-like appendages called flagella. Tests show that the tiny rotating nanocoils--just 27 nanometers thick and 40 micrometers long--are capable of spinning at 60 revolutions per...
 • Google backs character-recognition research - CNET News.Com April 11, 2007. Google is sponsoring an artificial-intelligence research group's work to develop advanced technologies for character recognition. The Ocropus open-source project's goals include developing a high-level, easy-to-use handwriting recognition system that can convert handwritten documents to computer text, assisting in the creation of electronic...
 • New Solar Panel Design Traps More Light - International Business Times April 11, 2007. Georgia Tech Research Institute has developed a new solar panel that produces about 60 times more than traditional solar cells. It uses an array of nano-towers -- like microscopic blades of grass -- that add surface area and trap more...
 • IBM announces new chip-stacking technology - AP April 12, 2007. IBM has a three-dimensional stacking approach for connecting chips that creates the possibility of up to 100 times more pathways for information, and that divides by 1,000 times the distance that information needs to travel on a chip. The advance promises to prolong battery life in wireless devices and eventually speed up data transfers between...
 • Pentagon Considering Study on Space-Based Solar Power - Space.com April 12, 2007. The Pentagon's National Security Space Office (NSSO) may begin a study in the near future on the possibility of using satellites to collect solar energy for use on Earth,...
 • Edmonton Aging Symposium video archive now available - KurzweilAI.net April 12, 2007. Videos and MP3s for the Edmonton Aging Symposium, held March 30-31, are now available for downloading or viewing....
 • Veteran's new artificial leg has artificial intelligence - Journal Sentinel April 10, 2007. Ossur's "Power Knee" prosthetic leg allows amputees to walk longer while experiencing less physical toll. It uses sensors located on the artificial knee and on the insole of the other leg, which sends information about their position at high speed. Gyroscopes on the artificial knee and on the ankle also send information about the tilt of the...
 • Sharing Data Visualization - Technology Review April 11, 2007. IBM has launched a new website, called Many Eyes, with the hope of adding a social aspect to data visualizations like maps, network diagrams, and scatter plots. Many Eyes teaches people how to build their own visualizations so that they can dive into complex, multidimensional...
 • MIT model helps researchers 'see' brain development - KurzweilAI.net April 9, 2007. MIT, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School researchers have developed a tool that could help researchers "see" how cerebral folds develop and decay in the cerebral cortex. By applying computer graphics techniques to brain images collected using MRI, they have created a set of tools for tracking and measuring these folds over...
 • Thin Carbon Is In: Graphene Steals Nanotubes' Allure - New York Times April 10, 2007. The latest craze in materials science is graphene, a one-atom-thick sheet of carbon that looks like molecular chicken wire and is the thinnest of all possible materials in the universe. Graphene can be made from graphite flakes using ordinary Skotch tape. Physicists have made transistors out of graphene and used it to explore odd quantum...
 • Taming data overload with AI and grid computing - KurzweilAI.net April 9, 2007. Researchers at the University of Southern California's Information Sciences Institute are building a prototype of a system that will address the problem of data overload by automating scientific workflows. The $13.8 million Windward project aims at "Scaleable Knowledge Discovery through Grid Workflows," using AI and grid computing....
 • A Plastic Wrapper Today Could Be Fuel Tomorrow - New York Times April 9, 2007. A "fuel-latent plastic," designed for conversion, can be used like ordinary plastic, but when it is waste, the "bioplastic" can easily be turned into a substitute diesel...
 • How to Confine the Plants of the Future? - New York Times April 8, 2007. A new generation of genetically engineered crops that produce drugs and chemicals is fast approaching the market -- bringing with it a new wave of concerns about the safety of the global food and feed supply. The containment practices used by developers assume an ability to control living and propagating organisms, which scientific evidence...
 • DNA Factories - Technology Review April 9, 2007. Codon Devices aims to streamline genetic engineering with made-to-order DNA strands, freeing scientists from the finicky work it takes to put together a complicated piece of DNA. That capability could soon change the face of molecular biology. As it becomes cheaper and cheaper to create large chunks of genetic material from scratch, scientists...
 • Virtual Maps for the Blind - ScientificAmerican.com April 4, 2007. Researchers in Greece have developed a new system that converts video into virtual, touchable maps for the blind. The software tracks each structure and determines its shape and location. That data is used to create a three-dimensional grid of force fields for each structure. Two common-touch interfaces simulate the force fields by applying...
 • Cool down - you may live longer - NewScientist.com news service Nov. 3, 2006. Researchers have found that lowering the body temperature of mice by just 0.5 degrees C extends their lifespan by around 15 percent. This may be because the body burns less fuel when it is at a lower temperature, which results in the production of fewer free-radical compounds that damage cells and promote the wear and tear of aging. In the...